Arbejd med mig

Overlad opgaverne til mig og frigør mere tid til dit håndværk og byggeri

Effektiviser

Jeg hjælper dig med de administrative opgaver, så din kontortid minimeres

Digitaliser

Jeg hjælper dig med at digitalisere din forretning, så dine arbejdsgange samles i én app

Skaler

Jeg hjælper dig med at starte din første virksomhed eller skalere din nuværende

Administration

 • Opfølgning e-Boks
 • Forsikringsoverblik
 • Kontrol af leje- og leasingkontrakter
 • Tovholder på rets- og ankenævnssager
 • Research af lovgivning og retningslinjer

Personale

 • Stillingsopslag
 • Ansættelseskontrakter
 • Simpel lønbehandling
 • Gennemgang af overenskomster
 • Kostpriser på timearbejde
 • Refusion for sygdom, barsel og lærlinge

Økonomi

 • Betaling af regninger
 • Klargøring af bilag til bogholder/revisor
 • Opfølgning på ubetalte fakturaer
 • Rykkerprocedure og inkasso
 • Momsindberetning 
 • Økonomiske besparelser
 • Gennemgang af betalinger til diverse fonde

Ordrer

 • Fakturering
 • Overblik over entrepriser og stadefakturering
 • Status på underentreprenører og ekstraarbejde
 • Kontrol af kontrakter
 • Gennemgang af dækningsbidrag
 • Udarbejdelse og opdatering af tidsplaner

Digitalisering

 • Oprettelse og onboarding hos Ordrestyring
 • Support i Ordrestyring
 • Integration med bogføringsprogram
 • Integration med lønprogram
 • Hjælp til SoMe og markedsføring
 • Udarbejdelse af skabeloner

Skal vi arbejde sammen?